I sammandrag …Prata BESLUT

Varför det?

Du fattar många och bra beslut varje dag. Därför har du också upptäckt att det blir svårare och svårare. Men varför har det blivit det?

I dagens samhälle ställs andra och nya krav på oss som beslutsfattare. Under några decennier har politiken präglats av konkurrens, mångfald, avreglering och privatisering. Därför möter vi ett helt nytt samhälle som ställer många nya krav på oss som beslutsfattare; fler och mer komplicerade beslut, många alternativ att ta ställning till, tekniskt och språkligt svåra osv. Läs mer >>>


Vad är det som händer?

Situationsanalys

Din kom-ihåg-lista, agenda eller vad du kallar den, innehåller osorterade arbetsuppgifter. SITUATIONSANALYS är verktyget som anpassar arbetsuppgifterna till en hanterbar nivå så att de enskilda beslutsprocesserna går att tillämpa. De logiska stegen presenteras nedan. Men innan du gör det bör du titta igenom uppgifterna och prioritera utifrån ABCDE-metoden. Läs mer >>>


Varför hände det?

Orsak okänd

Ett problem är en avvikelse från det planerade resultatet särskilt om orsaken är okänd ... Tänk tillbaka på det förflutna – dåtid! Syftet är att gå från problem till åtgärd. Det förutsätter ett antal logiska steg. Varje steg i den logiska processen redovisas här. Läs mer >>>


Vilket alternativ är bäst?

Om att välja

Detta är vad man vanligtvis menar med beslut; att välja det bästa alternativet bland de lättast ... Vi befinner oss tankemässigt i nuet; vi kan välja! Den övergripande målsättningen är att bland ett antal alternativ välja det bästa. Eventuellt har vi varit tvungna att lokalisera orsaken till en avvikelse eller så hoppar vi rakt in i valmöjligheterna. De logiska stegen presenterar vi här. Läs mer >>>


Vad händer härnäst?

Isolera tänkbara problem

Vanlig enkel planering ... av erfarenhet vet vi att saker går snett om de kan (Murphys lag). Vi har bytt leverantörer förut, sjösatt nya produkter, byggt till, anställt och vis av erfarenheten bör vi inte upprepa misstagen. Vi tar vara på dyrt köpta erfarenheter, lär av tidigare händelser och isolerar istället problemen! Läs mer >>>


Alternativ saknas

Kreativitet

När alternativen tryter och vi behöver skapa nya för processens skull! Läs mer >>>


Frågan?

Svaret är beslutsverktyg!

”Näst efter att andas gör vi inget mer frekvent än fattar beslut!” Den förmågan behöver förvaltas och utvecklas. Och den behöver spridas i det ”nya” samhället! Hittills har vi presenterat de raka linjerna och de renodlade situationerna. Men verkligheten är ju oftast mer komplicerad. Därför presenterar vi även de ”utvidgade” beslutsprocesserna, som gör det möjligt att tillämpa de rationella metoderna på många fler beslutssituationer; ”Ingen har dött av för mycket logik!” Läs mer >>>


Bonus!

Ett systematiskt ledningssystem

Ur helikopterperspektiv är det enkelt att i princip se hur en hel fabrik ska ledas; du kan se materialströmmar, penningströmmen, kommunikation, flaskhalsar, riskpunkter osv. 

Men var är då verktygen för den konkreta STYRNINGEN?  Läs mer >>>