Systematiskt ledningsSYSTEM


Ur helikopterperspektiv är det enkelt att i princip se hur en hel fabrik ska ledas; du kan se materialströmmar, penningströmmen, kommunikation, flaskhalsar, riskpunkter osv.

Men var är då verktygen för den konkreta STYRNINGEN?

Utgångspunkten är än en gång de fyra frågorna som alla, i synnerhet chefer, konfronteras med dagligen:

  1. Vad är det som händer?
  2. Varför hände det?
  3. Vilket handlingsalternativ ska vi välja?
  4. Hur säkerställer vi introduktionen av det valda alternativet?

De här fyra frågorna är universella: ALLA måste förr eller senare tampas med dem. Första steget blir därför att medvetandegöra chefer om att de faktiskt tänker just så här. Skälet är hjärnans logik.

Näst efter att andas ...

ALLA kan fatta bättre beslut!

Har ni en vision eller drivs ni av en?

Vad skulle jag ändra på om jag hade mig själv som chef?

Med de Operativa besluts-verktygen kan du leda, driva, sköta, rodda vilken fabrik som helst. Och naturligtvis alla mindre enheter. På ett mycket strukturerat sätt som bygger på LOGIK och inget annat! MEN ... lugn, lugn, lugn! Människor har behov av att uttrycka sin kreativitet, tänka fritt och spontant, visa känslor! Ja, och fabriken eller aktuell enhet har precis samma behov, och nytta av samma förmågor, ja, är t o m beroende av dom. Det vore alltså dumt att förbjud dom. De ska inte ens undertryckas, de ska bejakas och t o m uppmuntras men på rätt ställe i processen, där det gör störst nytta.