Beslut 2


Medvetet eller ej fattar alla beslut i en ständigt strid ström. Stora och små, intuitiva och över­lagda. Ratio­nali­serings­poten­tialen är enorm!

Verkligheten
Verkligheten bjuder på ett begränsat antal över­grip­ande frågeställningar oavsett verksamhet. Varje organisation behöver därför en upp­sätt­ning specifika verktyg för att åtgärda:

  • Vad händer? – Komplexitet och förvirring
  • Varför hände det? – Orsak-och-verkan
  • Vilken åtgärd är bäst? – Möjliga handlingslinjer
  • Vad händer framöver? – Planera bort framtida problem! – Ta vara på framtida möjligheter – Planera in affärsutveckling!

Hjärnans tidsmodell
Hjärnans utveckling har gett oss förmågan att rikta uppmärksamheten både bakåt, framåt och mot nuet. Vi kan alltså reflektera över och sortera ut Vad som händer (kom­plexi­te­ten), Varför det hände (), Vilken hand­lings­linje vi bör välja (nuoch Vad som kommer att hända (sedan).

Specifika verktyg
De operativa beslutsprocesserna svarar både mot verksamhetsbehovet och hjärnans uppbyggnad. De är alltså i grunden intuitiva. >>>

Hoppa direkt till den tekniska beskrivningen av processerna. >>>
Produktblad >>>